Members activity

Group Members


 • Principal Investigator

  Yonggang Lv


  PhD, Professor (More information)


 • Postdoctoral Fellow

  Recruiting


  Tissue engineering, Tumor biology, Biomaterials, Stem cell biology


 • PhD Students

  Chanjuan Dong
  Biomechanics and peripheral nerve repair
  Address: Bioengineering Collage


 • Zhuo Liang
  Biomechanics and bone tissue engineering
  Address: Bioengineering Collage


 • Boyuan Zhao
  Biomechanics and tumor metastasis
  Address: Bioengineering Collage


 • Dongdong Yao
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Zhenyin Chen
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Yaping Shen
  Biomechanics and tumor metastasis
  Address: Bioengineering Collage


 • Fangyu Qiao
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage • Master Students

  Hongjun Wang
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Qiuping Leng
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Changling Wei
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Song Li
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Mei Tang
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Lini Chen
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Shuo Feng
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Zhenghang Chen
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage


 • Xi Chen
  Biomechanics
  Address: Bioengineering Collage • International Student

  Recruiting
  Biomechanics and Regenerative Medicine • Visiting Scholar

  Recruiting
  Biomechanics and Regenerative Medicine • Previous Lab Members

  Bin Xia, Chongqing Technology and Business Unversity

  Yongqiang Sha, Huaqiao University

  Xiaomei Zhang, Army Medical University, China

  Guobao Chen, Chongqing University of Technology

  Wenjiang Du, Xuandiaosheng, Jiuquan, Gansu杜文江

  Yue Luo, Looking for a job

  Qiang Li, Guangzhou Wondfo Co., Ltd.

  Mengyin Liu, Quantum Medical Co., Ltd.

  Yuanyuan Sun, Teacher in senior high school

  Ruli Afandi, Teacher in Indonesia

  Qingxia Hu, Yantai Zhenghai Bio-tech Co., Ltd.

  Gui Li, Army Medical University, China

  Ying Zhang, Suzhou GenoArray Co., Ltd.

  Ya Wang, Yangtze River Pharmaceutical Group

  Can Chen, Anhui University

  Rui Xu, Xiaogan Urban & Rural Planning Design Institute

  Panpan Nan, Juying Consulting Group

  Chongwen Lin, Application of PhD candidate in USA

  Pengcheng Zhao, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd

  Xiaoying Hao, Teacher in senior high school

  Mingxing Lei, China Medical University